Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá

Ďakujeme za návštevu našej internetovej stránky. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a usilujeme sa preto, nielen ponúknuť Vám rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na vlastné určenie informácií. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Čo robíme s Vašimi informáciami?

Spracúvame a využívame osobné údaje, ktoré ste dobrovoľne vyplnili podľa Vášho uváženia donášho dotazníka, pre účely spracovania údajov k priradeniu vhodného pracovného miesta. Ktomuto potrebné údaje môžu byť eventuálne postúpené konkrétnemu klientovi, avšak iba v prípade Vášho súhlasu. Vaše údaje nebudeme predávať tretím osobám alebo iným spôsobom obchodne využívať.

2. Ako využívame Vaše osobné údaje

Vaše údaje spracovávame a podľa potreby priraďujeme k voľným pracovným miestam. (Na základe veku, prípadne Vašich skúseností...) Proti tomuto získavaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcna vyjadriť svoj nesúhlas.

3. Linky k iným internetovým stránkam

Naša online ponuka zahŕňa linky k iným internetovým stránkam. Predložené pokyny k ochrane údajov platia iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane údajov na prelinkovaných stránkach.

Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval. Za cudzie pokyny je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti, a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.

 

Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov.

VIP – Extra s.r.o.
Jarná 8
010 01 Žilina

Táto webstránka používa pre fungovanie a analýzu súbory cookies.
Súhlasím