Vedeli ste, že....?

20.október je medzinárodný deň osteoporózy?

Admin19.10.2021

Čo je vlastne osteoporóza?

Je to ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa prejavuje ubúdaním množstva kostnej hmoty, čo vedie k oslabeniu pevnosti kosti a tým k zvýšenej lámavosti.

S pribúdajúcimi skúsenosťami môžeme povedať, že osteoporóza patrí ku skrytým epidémiám tretieho tisícročia. Od konca minulého storočia sa

problém osteoporózy dostal do povedomia nielen zdravotníckej, ale aj laickej verejnosti. Z osteoporózy sa stal obrovský zdravotnícky a sociálno-ekonomický problém. Náklady na diagnostiku a liečbu osteoporózy, včítanie liečby zlomenín a ich dôsledkov dosahujú obrovské čiastky a neustále rastú.

Mám sa báť, že postihne aj mňa?

Osteoporóza postihuje v populácii hlavne staré osoby a ženy v prechode. Odhaduje sa, že rizikom osteoporotickej zlomeniny je ohrozená asi každá tretia žena a asi každý šiesty muž vo veku nad 50 rokov. Hoci sa pri osteoporóze môže v zásade zlomiť ktorákoľvek kosť, najčastejšie to však bývajú tri už spomínané miesta - kosti predlaktia, stavce a horný koniec stehennej kosti.

Ako sa osteoporóza diagnostikuje?

Lekár vyslovuje podozrenie na osteoporózu na základe prítomnosti údaja o zlomeninách, či iných prejavoch, alebo rizikových faktoroch osteoporózy. Aby si overil svoje podozrenie, poukazuje pacienta na röntgenologické vyšetrenie, laboratórne vyšetrenie krvi a moču a vyšetrenie kostnej hustoty (denzitometrické vyšetrenie).

 Aká je prevencia proti osteoporóze? 

V princípe sa prevencia rozdeľuje na tri fázy:

primárna prevencia - týka sa obdobia rastu kosti, t.j. obdobie detstva a rannej dospelosti. Jej cieľom je nadobudnúť do najväčšie množstvo kostnej hmoty. Hlavným prostriedkom je dostatočná záťaž kostí (chôdza, alebo stoj vo vzpriamenej polohe) a správna výživa (hlavne dostatočný prívod vápnika).

sekundárna prevencia- týka sa obdobia dospelosti a zvlášť u žien obdobia menopauzy. Jej cieľom je spomaliť odbúravanie kosti a tým obmedziť stratu kostnej hmoty. Sem patria opäť prostriedky pohybu a výživy, ale u žien k nim pristupuje aj hormonálne substitučná liečba, ktorú podáva a riadi gynekológ.

terciárna prevencia - týka sa osôb s už prítomným zlomeninami, hlavne v pokročilom veku. Jej cieľom je zabrániť, oddialiť vznik ďalších zlomenín. Popri prostriedkoch pohybu a výživy sem patrí adekvátna liečba pridružených chorôb a úprava, či odstránenie už zmienených architektonických nástrah (prahy dverí, šnúry spotrebičov, koberce, vlhké a šmykľavé schody a podlahy).

Čo mám zaradiť do svojho jedálnička, aby som znížila riziko osteoporózy?

Základom správnej výživy pri osteoporóze je jednak dostatočný príjem látok potrebných na stavbu kostí (vápnik, vitamín D, fosfor, horčík, vitamíny C a K, stopové prvky- stroncium, bor,..) a jednak obmedzenie, či dokonca vylúčenie látok, ktoré kostné tkanivo priamo, alebo nepriamo poškodzujú (sodík, hliník, kadmium, olovo a pod.).

Aká je liečba?

Na liečbu osteoporózy už v súčasnosti existuje množstvo účinných liekov a všetky sú dostupné aj na Slovensku. Rovnako ako vývoj choroby, aj jej liečba je dlhodobý proces, ktorý trvá minimálne 3 roky. Vo všeobecnosti po 5 rokoch liečby nasleduje prehodnotenie rizikového profilu pacienta. Súčasťou účinnej liečby osteoporózy by mala byť aj správna životospráva, najmä pravidelné cvičenie, vhodné stravovanie, pravidelný pobyt na slnku. Prevencia pádov je rozhodujúca, ubezpečte sa preto, že v domácom prostredí nie sú prekážky.

 

Zdroj:http://www.osteoporoza.sk/ https://www.npz.sk/sites/npz/Stranky/NpzArticles/2020_05/Osteoporoza_kradne_nielen_kosti,_ale_aj_roky_zivota.aspx?did=6&sdid=81&tuid=0&

Foto zdroj: www.pixabay.com. Foto je ilustračné

Táto webstránka používa pre fungovanie a analýzu súbory cookies.
Súhlasím