Vedeli ste, že mnoho zvykov spájaných s adventom má pôvod v Nemecku? Ak nie, tak čítajte ďalej.

Adventný veniec

Adventný veniec so svojimi štyrmi sviečkami predstavuje na svetlo, ktoré prišlo na svet s narodením Ježiša Krista. Počiatky adventného venca siahajú do roku 1839 do mesta Hamburg. Tam pôsobil evanjelický farár Johann Hinrich Wichern v modlitebni nazvanej „Drsný dom“. V tomto „dome“ našli ubytovanie opustené deti. Na neustále otázky detí, koľko dní zostáva do Vianoc, sa Johann H. Wichern rozhodol zavesiť drevený svietnik s 23 sviečkami – 19 malých červených sviečok znázorňujúcich počet zostávajúcich pracovných dní do Vianoc a 4 biele veľké sviečky predstavujúce zostávajúce nedele do Vianoc. Pôvodný evanjelický zvyk si našiel svoje miesto aj v katolíckej cirkvi. V pravoslávnych aj gréckokatolíckych cirkvách má adventný kalendár 6 sviečok. V dnešnej dobe poznáme adventný kalendár so 4 sviečkami ako symbol 4 zostávajúcich adventných nedieľ do Vianoc.

Adventný kalendár

História adventného kalendára začína v 19. storočí. Prvé adventné kalendáre pochádzajú z protestantského prostredia. Nábožná rodina urobila kriedou čiarky na každý deň decembra od prvého až do Adama a Evy. Prvý známy ručne vyrobený adventný kalendár je z roku 1851. Prvý tlačený kalendár vyrobil na švábskej fare Gerhard Lang (1881- 1974) v Maulbronn v Nemecku. Inšpiráciu mu bola jeho mama, ktorá mu ako dieťaťu urobila kalendár s 24 malými sviečkami zastrčených do podložky s obrázkom. Neskôr Lang participoval na tvorbe kalendárov vo firme Reichhold & Lang. Prvý tlačený adventný kalendár, hoci bez otváracích okienok, bol vydaný v r. 1908. Tento kalendár
bol pomenovaný „Vianočný kalendár“ alebo „Munich Christmas- Calendar“. So začínajúcim 20. storočím Lang vydal prvý Adventný kalendár s malými dvierkami na otvorenie. Druhá svetová vojna ukončila úspech nemeckej tradície. Bola zakázaná produkcia týchto kalendárov. Prvý špeciálny kalendár po druhej svetovej vojne sa vytlačil v r. 1946. V dnešnej dobe poznáme adventný kalendár s otvárateľnými okienkami, v ktorých si deti nájdu 24 sladkých dobrôt, ale aj netradičné varianty kalendáru s nápaditými darčekmi.

Vianočné trhy

Vianočné trhy sú pouličné trhy spojené s oslavou Vianoc počas adventu, hlavne štyri týždne pred Štedrým dňom. Pôvod majú v Nemecku a Rakúsku, odkiaľ sa rozšírili do celého sveta. História siaha do neskorého stredoveku v nemecky hovoriacich krajinách. Pôvodne slúžili k tomu, aby sa ľudia zásobili pred zimným obdobím potravinami, teplým oblečením a ďalšími potrebami nutnými pre prežitie zimy. Viedenské trhy patria medzi najstaršie a ich korene siahajú až do roku 1294. Prvú zmienku o vianočných trhoch v Nemecku nájdete v roku 1310, ktoré sa konali v Mníchove. Nasledovali trhy v mestečku Bautzen v roku 1384 a vianočné trhy v Drážďanoch v roku 1434. Túto tradíciu nasledovali aj iné mestá a krajiny. Nemeckí imigranti priniesli túto tradíciu aj do USA. Neodmysliteľnou súčasťou vianočných trhov je vianočný stromček a varené víno tzv. Glühwein. Dnes si na vianočných trhoch môžete pochutiť na rôznych dobrotách, alebo nakúpiť si tradičné a možno aj netradičné vianočné suveníry.

 

Foto zdroj: www.pixabay.com. Foto je ilustračné